Dodaj do ulubionych| Dodaj zakładkę: | | |  Other
UWAGA! Program nie posiada najnowszych kolorów DMC oraz Ariadny.

Pliki do pobrania lub obejrzenia


Program HaftiX:

W aktualnie dostępnej wersji występuje błąd podczas rejestracji. Po kliknięciu przycisku "Rejestracja" otwiera się okno z zakładkami i domyślnie wybrana jest zakładka "Wersja hobbystyczna" a powinna "Wersja hobbystyczna PL".
    Zaleca się instalację programu z konta administratora.
    Od wersji 6.1 program zawiera nową paletę Ariadny.

Instrukcje obsługi:

    Instrukcje obsługi są w formacie PDF. Do ich otwarcia potrzebny jest program Acrobat Reader albo np. Foxit PDF Reader.
Ogłoszenie
  Masz wersję komercyjną HaftiXa i używasz jej do tworzenia wzorów na zamówienie lub świadczenia innych usług? Zgłoś się do nas a może uzyskasz darmową reklamę i nowych klientów.
  Opisz co robisz, podaj adres strony internetowej, jeśli posiadasz, i wyślij na adres email podany na stronie "Kontakt".

  Jeżeli zgłaszają się do nas osoby szukające Twoich usług zaproponujemy Ci współpracę.

    Instrukcje wideo:

    Wzory:


Historia zmian:

[N] - nowa funkcja; [E] - poprawiony błąd; [Z] - zmiana

6.2.3 (30.11.2009)
- [E] usunięta niedogodność przy wpisywaniu rozmiaru kanwy w oknie konwersji
- [E] częściowo poprawiony błąd nieprzesuwania okienka "Haftowanie na Ekranie" przy powiększonym wzorze
- [E] przy zmianie powiększenia okienko "Haftowanie na Ekranie" nie gubi pozycji
- [E] wydruk możliwy przy ustawieniu wielkości kwadrata w calach lub centymetrach (błąd Integer Overflow)

6.2.2 (16.11.2009)                            
- [N] wpis w pliku opcje.ini pozwala zablokować wydruk siatki ('drukowanie'/'siatka' =0 lub =1)
- [N] wpis w pliku opcje.ini pozwala robić wzory na niesymetryczne kanwy ('konwersja'/'rozmiar_krzyzyka_Y' w mm)
- [E] poprawiony sposób odczytywania wielkości krzyżyka z pliku HFT
- [E] poprawione nazwy mulin DMC 597 i DMC 598 (były 397 i 398)

6.2.1 (28.10.2009)
- [N] dodana możliwość wyświetlania informacji o palecie w okienku palet
- [Z] zmieniona definicja koloru czarnego w kilku paletach
- [Z] z palety DMC wykasowane nici metalizowane
- [E] podczas tłumaczenia wzoru zmienia też kolor konturów

6.2 (częściowo funkcjonowała jako 6.1.3, 23.10.2009)
- [N] na tytułowej stronie wzoru nanoszone są: autor, nazwa, opis, rozmiar, ilość kolorów
- [N] dodane linki do stron internetowych w menu "Pomoc"
- [N] dodane narzędzie tłumaczenia wzorów na inne palety
- [Z] przy wczytywaniu wzoru z pliku nie zamyka okna narzędzi
- [Z] można wyjść przez Esc z okna informacji o wzorze
- [Z] narzędzie zalewania jednym kolorem szuka sąsiednich krzyżyków tylko po kątach prostych
- [E] poprawiony błąd optymalizacji liczby kolorów podczas konwersji
- [E] po zapisaniu pliku HFT nastepny zapis pliku JPG przejmuje już nazwę
- [E] poprawiony błąd dodawania spisu palet przy każdym otwarciu okna palet producenta
- [E] poprawiony błąd pojawiający się po kliknięciu wskaźnika zaznaczenia krzyżyków
- [E] poprawiony błąd "Integer Overflow" przy otwieraniu okna palet na niektorych komputerach
- [E] poprawiony błąd niewłaściwego rozmieszczania niektórych elementów programu na niektórych komputerach

6.1.2 (26.09.2009)
- [Z] zapamiętywanie ostatniego autora i uzupełnianie w okienku informacji o wzorze
- [E] wyeliminowane generowanie błędu podczas wyjeżdżania narzędźmi poza obszar wzoru
- [E] poprawiono zapis i odczyt opisu wzoru w oknie informacji o wzorze

6.1.1 (24.09.2009)
- [Z] zmienione skróty klawiaturowe "1" na "Q", "2" na "W"
- [E] poprawiony błąd niemożności wpisania cyfr "1" i "2" w oknie konwersji

6.1 (19.09.2009)
- [N] dodane skróty klawiaturowe: "1" - pomniejszanie pędzla; "2" - powiększanie pędzla
- [N] dodane drukowanie organizera
- [N] dodane palety: Puppets oraz nowa Ariadna

6.0 (05.09.2009)
- [N] dodane narzędzie do tworzenia tarcz zegarów
- [N] dodane drukowanie widoku haftu
- [N] dodane drukowanie nazwy wzoru na każdej stronie wzoru i legendy
- [N] do menu podręcznego wzoru dodana lista predefiniowanych rozmiarów pędzla (tylko kiedy jest potrzebna)
- [N] dodany skrót klawiaturowy "I" wyświetlający okno informacji o wzorze
- [N] podglądy koloru mogą wyświetlać nici gradientowe
- [N] wyświetlanie siatki z dodatkowym podziałem co 5 krzyżyków
- [N] listy kolorów sortowane pod kątem numeru są też sortowane pod kątem producenta
- [N] prawa lista kolorów separuje używane kolory od nieużywanych
- [N] dodany przycisk dodawania kolorów do wzoru
- [N] obsługa wielu języków
- [N] najechanie kursorem na długą nazwę koloru w oknie narzędzi pokazuje podpowiedź
- [Z] wskaźnik "Haftowanie na Ekranie" nie wyjeżdża poza ekran podczas nawigacji strzałkami
- [Z] przesuwanie suwaków pozycji wzoru jednocześnie przesuwa wzór (nie tylko po zakończeniu ruchu)
- [Z] po wybraniu wyświetlania jednego koloru jest on automatycznie rysowany na czarno
- [Z] drukowanie wszystkiego w jednym procesie wydruku
- [Z] orientacja legendy na wydruku taka sama jak wzoru
- [Z] zapamiętywanie stanu pól wyboru co ma być wydrukowane
- [Z] numery nici, którymi robione są kontury drukowane są na marginesie
- [Z] aktualizacja prawej listy kolorów po zmianach we wzorze
- [Z] zmieniony sposób wyświetlania długich nazw nici w listach kolorów nici
- [Z] lista palet zawiera liczbę kolorów w danej palecie
- [Z] zmieniona struktura plików KRD, HFT oraz pamięci przechowującej palety
- [Z] wyrzuconych kilka pozycji z menu "Szybka pomoc"
- [Z] zmienione okno rejestracji
- [Z] suwak rozmiaru narzedzi rysowania przeniesiony do okna narzedzi
- [E] kontury są wliczane do raportu zużycia nici
- [E] przy zamykaniu programu program proponuje zapisanie wzoru, jeśli był zmieniony
- [E] poprawiony błąd przyjmowania niepoprawnej wielkości kratki dla jednostki innej niż mm
- [E] poprawiony błąd wyswietlania monitów przy starcie i zakonczeniu programu, gdy w systemie nie bylo drukarki
- [E] poprawiony sposob pozycjonowania konturow

5.1 (19.01.2009)
- [N] klawisze klawiatury numerycznej "+" i "-" zmieniają powiększenie o 5%
- [N] dodana ikonka wskazująca, czy wzór jest w pełni edytowalny czy tylko część krzyżyków jest edytowalna
- [N] dodanie do menu listy ostatnio otwieranych plików HFT
- [N] do okna informacji dodane wyświetlanie rozmiaru krzyżyka
- [N] dodane menu podręczne do suwaka rozmiaru pędzla
- [Z] zmieniony tytuł okna narzędzi z "Użyte nici, narzędzia" na "Narzędzia"
- [Z] wyeliminowane zbliżone do siebie znaczki
- [Z] zwolnienie obsługi klawiszy strzałek jeśli niewidoczene okno "Haftowanie na Ekranie"
- [Z] kontrola nad pędzlem jest także poza obrazkiem
- [Z] okno "Haftowanie na Ekranie" nie traci pozycji przy przesuwaniu okna głównego i zmianie jego rozmiaru
- [Z] dodanych kilka ikonek do pozycji menu
- [Z] rozjaśnione menu w oknie głównym
- [Z] zmieniony adres WWW w oknie "O programie"
- [Z] zmniejszona ilość przerysowań wzoru przy eliminacji kolorów
- [E] poprawione numery nici DMC 597 i 598
- [E] poprawiona podpowiedź dla suwaka rozmiaru pędzla
- [E] poprawiony błąd nieznikania pędzla po zamknięciu okna narzędzi
- [E] poprawiony błąd nie zmieniania pozycji suwaka powiększenia po wybraniu opcji "Naturalna wielkość"
- [E] poprawiony błąd "brak miejsca w magazynie do wykonania operacji" dla dużych wzorów
- [E] po automatycznym zastąpieniu zaznaczonych krzyżyków aktualizuje listę kolorów
- [E] poprawiony błąd nieprzywracania wszystkich zmienionych krzyżyków narzędziem eliminacji po wywołaniu Ctrl+Z
- [E] poprawiony błąd pojawiania się popmenu zaznaczania po kliknięciu guzika zaznaczania
- [E] poprawione ustalanie położenia widoku wzoru przy zmianie powiększenia z dużego na małe
- [E] ukrywanie napisów pomocniczych rejestracji po utworzeniu nowego wzoru
- [E] poprawiona funkcja wyświetlania naturalnej wielkości haftu
- inne drobne zmiany

5.0 (18.11.2008)
- [N] dodany do pakietu program "HaftiX-przelicznik kolorów"
- [N] dodana pozycja "Szybkiej pomocy" uruchamiająca przelicznik kolorów
- [N] dodana możliwość podzielenia wzoru po konwersji na mniejsze kawałki
- [N] dodany przycisk w oknie narzędzi z opcjami zaznaczania krzyżyków i innymi:
 - [N] dodane wyszukiwanie i zaznaczanie wszystkich pojedynczych krzyżyków
 - [N] dodane zaznaczanie jednego koloru
 - [N] dodana zamiana wszystkich samotnych krzyżyków najpodobniejszymi sąsiadami
 - [N] dodane odznaczanie zaznaczenia
- [N] dodana możliwość regulowania rozmiaru pędzla
- [N] dodana paleta Anchor-wełna gobelinowa
- [N] dodana funkcja "Haftowanie na Ekranie"
- [N] na prawej liście kolorów wyświetlana ilość krzyżyków
- [Z] zmieniony układ okna rejestracji
- [Z] zmieniony sposób wyszukiwania najmniej licznego koloru
- [Z] przy wyświetlaniu pojedynczego koloru edycja pozostałych jest zablokowana
- [Z] po zastąpieniu koloru fokus ustawia się na liście lewej na pozycji o jeden wyższej niż przed zmianą
- [Z] po eliminacji najmniej licznego koloru i ustawieniu nowego kandydata do zmiany od razu szuka mu najpodobniejszy kolor
- [Z] wbudowane nowe palety kolorów
- [Z] dodana możliwość przerwania konwersji klawiszem Esc
- [Z] zmodyfikowane opisy paska postępu podczas konwersji
- [Z] zmieniony sposób ustalania pozycji guzika włączania podświetlenia
- [E] poprawiony błąd pozostawiania symbolu przypisanego do koloru na prawej liście po jego eliminacji ze wzoru
- [E] poprawione nie odrysowywanie kolumny pikseli w duzym kwadracie z kolorem i symbolem nici
- [E] poprawiony błąd niedostępności do kasowania niektórych konturów przy pomniejszeniu wzoru
- [E] poprawiony błąd przesuwania się konturów względem kanwy podczas zmiany rozmiaru kanwy
- [E] poprawiona aktualizacja nazwy pliku po "Zapisz jako plik HFT ..."

4.0.4 (13.03.2008)
- [N] dodana możliwość wyświetlania wybranego koloru na czarno
- [N] możliwość dodawania i kasowania skrajnych rzędów i kolumn wzoru
- [E] poprawiony błąd nie drukowania ostatniej linii tabeli legendy

4.0.3 (22.02.2008)
- [E] zmieniony sposób generowania numeru identyfikacyjnego
- [N] dodana możliwość dodawania rzędów i kolumn krzyżyków z dołu i prawej strony wzoru
- [Z] wyłączone sprawdzanie numeru seryjnego dysku przy starcie programu (04.03.2008)

4.0.2 (03.02.2008)
- [E] poprawiony błąd niewłaściwego uwzględniania ilości nitek przy obliczeniach zużycia nici
- [E] poprawiony błąd złego wyświetlania wzoru w pewnych okolicznościach
- [E][Z] inne drobne zmiany
- [Z] dodane zapisywanie do pliku danych, na podstawie których określono numer identyfikacyjny
- [Z] podczas szukania klucza sprzętowego omijane są napędy CD/DVD (11.02.2008)

4.0.1 (04.12.2007)
- [E] poprawiony błąd niewczytywania starych schematów
- [Z] zmodyfikowane interpretowanie linii poleceń
- [Z] zmieniony układ okna rejestracji
- [Z] dodany napis informacyjny związany z rejestracją programu

4.0 (01.12.2007)
- [N] dodane predefiniowane powiększenie 25%
- [N] domyślny sposób definiowania wielkości krzyżyka przez wybór rozmiaru kanwy
- [N] wielkość haftu może być wyrażona w krzyżykach
- [N] zmiana wzoru odświeża podgląd wydruku
- [N] dodane szybkie wybieranie orientacji papieru
- [N] zapamiętuje wybraną drukarkę
- [N] legenda drukowana oddzielnie w formie tabeli z podaną ilością krzyżyków oraz motków
- [N] dodanie opcji wyboru sposobu zmiany rozmiaru obrazka podczas konwersji
- [N] dodane narzędzie zamiany koloru krzyzyka nie posiadającego sąsiada w takim samym kolorze
- [N] dodane narzędzie dopasowania kolorystycznego wzoru
- [N] dodana możliowść rysowania nićmi gradientowymi
- [N] można dodawać do wzoru tytuł, opis, autora
- [N] dodane rysowanie podświetlenia przy wybraniu wyświetlania jednego koloru
- [N] dodane wyświetlanie znaczków na liście dostępnych kolorów, jeśli dany kolor jest użyty we wzorze
- [N] dodanie wyświetlania ilości krzyżyków na liście wyboru podobnych kolorów
- [N] dodane wczytywanie obrazu ze schowka
- [N] dodana częściowa obsługa plików TIFF
- [N] dodane wyświetlanie podpowiedzi
- [Z] obraz krzyżyka wkompilowany w program
- [Z] zmieniony format pliku HFT
- [Z] wybór sposobu wyświetlania przeniesiony na lewą belkę
- [Z] zmieniony sposób przypisywania symboli kolorom
- [Z] wyrzucone opcje wyświetlania krzyżyków, pól, znaczków z menu podręcznego okna głównego
- [Z] funkcja wyświetlania tylko jednego koloru przeniesiona z okna narzędzi do okna główneg
- [Z] guziki "Użyte nici" oraz "Narzędzia" zastąpione jednym guzikiem "Narzędzia"
- [Z] w wynikach wyszukiwania podobnych kolorów bardziej liczny umieszczany jest z lewej strony
- [Z] w oknie narzędzi po wywołaniu funkcji "eliminacji najmniej licznego" zaznaczany jest liście kolor najmniej liczny
- [Z] zmieniona kolorystyka i układ okien "Konwersja" oraz "Drukowanie"
- [Z] zmieniony sposób drukowania pogrubionych linii na wzorze
- [Z] wielkość czcionki wydruku raportu ilościowo-cenowego ustawiona na stałe
- [Z] konwersja nie zamyka okna narzędzi
- [Z] przyspieszone rysowanie prostej
- [Z] zmieniony układ i grafika okna narzędzi
- [Z] rejestrator przeniesiony do programu głównego
- [Z] zmieniony rejestrator (usunięta możliwość rejestracji przy użyciu płyty CD)
- [Z] zmieniony algorytm liczenia różnicy kolorów
- [E] poprawiony błąd: opis i symbol nici na lewej belce znika po wczytaniu nowego obrazu lub wzoru
- [E] poprawiony błąd drukowania legendy na wzorze przy wybraniu zakresu stron do wydruku
- [E] poprawiona procedura skalująca obraz, która powodowała czasami niepotrzebne zmiękczanie obrazu

3.1.2 (05.11.2006)
- [E] poprawiony błąd wybierania koloru przez kliknięcie

3.1.1 (21.10.2006)
- [N] zmieniony rejestrator (dodana możliwość rejestracji przy użyciu płyty CD)

3.1.0 (07.10.2006)
- [Z] zlikwidowany guzik "Przywróć oryginał" w oknie narzędzi
- [N] dodana opcja wyświetlania tylko jednego koloru (ograniczona w wersji niezarejestrowanej)
- [N] możliwość rejestracji przy użyciu klucza sprzętowego
- [Z] usunięte jedno pole na rozmiar krzyżyka
- [Z] możliwość przenoszenia prawym klawiszem myszy kolorów między listami w oknie wyboru własnych kolorów
- [N] kliknięcie guzika szukania najpodobniejszych par kolorów z Shiftem pokazuje kilka wynikow do wyboru
- [N] kliknięcie guzika szukania najpodobniejszego koloru z Shiftem pokazuje kilka wynikow do wyboru
- [E] poprawiony błąd utraty koloryzacji przy edycji obrazka
- [N] z Shiftem ołówek rysuje linie proste
- [Z] przy Ctrl+Z nie odznacza koloru z listy użytych kolorów
- [Z] zmieniona struktura pamięci programu (wymaga więcej pamięci niż poprzednie wersje)
- [Z] ponowna konwersja nie zmienia powiększenia

3.0.1 (24.09.2006)
- [E] poprawiony błąd samoczynnego wybierania aktywnego pola typu "radio" w oknie konwersji
- [Z] zmieniony sposób wyświetlania kratek
- [E] poprawione numerowanie stron na wydruku
- [Z] instalator nie wymaga odinstalowywania programu jeśli wcześniej zainstalowana była starsza wersja
- [N] dodany podgląd wydruku

3.0 (08.09.2006)
- [Z] przepisane funkcje przycięcia i obrotu obrazu
- [N] dodane opcje: obraz czarno-biały, sepia, kolorowanie
- [Z] wyrzucona z okienka własnych nici możliwość wyboru wg. kolorów
- [Z] zmienione nieco rozmieszczenie elementów w okienku wyboru własnych nici
- [N] dodana obsługa GIF-ów
- [N] dodane ustawienia kontrastu, jasności i nasycenia w oknie edycji obrazu
- [Z] zmieniony sposób wyboru drukarki
- [Z] zmniejszona czcionka wydruku
- [E] poprawiony błąd niewłaściwego rozmieszczania legendy na wydruku
- [N] dodana możliwość wybrania zakresu stron do wydruku
- [N] dodana możliwość definiowania marginesów wydruku
- [E] poprawiony błąd funkcji rysowania ujawniający się przy powiększeniu i cofaniu zmian
- [Z] zmieniony algorytm aktualizacji miniaturki
- [Z] zmieniony algorytm konwersji
- [Z] zmienione okienko wyboru palety kolorów
- [Z] wyrzucone zabezpieczenie przed za małym obrazkiem
- [E] poprawiony błąd pokazywania miniaturki po wczytaniu nowego obrazu
- [N] obraz można edytować także po przekonwertowaniu go
- [N] zmiany w zakresie wybranych nici od razu przekonwertowują obraz
- [N] nowy plik definicji kolorów DMC
- [E] poprawiony błąd "Range check error" występując przy konwersji przy włączonym sortowaniu po numerze koloru
- [Z] wyłączenie sprawdzania zakresów
- [N] dodane rysowanie owalnej ramki
- [N] dodane wyświetlanie rozmiaru wybranej kanwy
- [Z] usunięta opcja drukowania w oryginalnym rozmiarze
- [Z] usunięta opcja drukowania "kolor"

2.0.2 (16.07.2005)
- zmieniony rejestrator (problem nie generowania klucza)

2.0.1
- zmieniony instalator na nowszą wersję
- usunięte elementy programu wymagające dodatkowej biblioteki DLL (zmniejszenie rozmiaru, brak błędu przy rejestracji)

2.0
- dodana miniaturka
- dodany panel boczny
- przeniesieny suwak powiększenia
- zmiana stylu guzików
- podgląd symbolu i nazwa nici po kliknięciu na hafcie
- ustawianie rozmiaru krzyżyka na wydruku
- podawanie ilosci stron do wydruku
- guzik rejestracji w programie
- jasniejesze kolory
- dla podglądu symbolu przy starcie programu obliczana wielkosć czcionki
- podgląd symbolu po kliknięciu na liście kolorów
- blokada nadpisywania plików z nićmi producentów
- zmienione procedury przeszukiwania producentów
- poprawiony błąd pojawiajacy sie przy próbie podania symbolu dla koloru spoza zakresu symboli
- dodane nici Madeira
- dodane narzędzia: rysowanie konturów, kasowanie konturów
- format pliku zawiera kontury
- dodane wielopoziomowe "Cofnij"
- wielopoziomowe "Przywróć"
- liczba poziomów "Cofnij" i "Przywróć" definiowana w pliku opcje.ini
- siła ditheringu ustawiana suwakiem
- wydruk z listą konturów
- okno rejestracji uruchamiane z poziomu programu
- sortowanie listy nici względem numeru nici, odcienia i liczby krzyżyków
- dodany guzik "-1" zmniejszający liczbę kolorów o jeden
- automatyczny wybór koloru po kliknięciu na dowolnej liście
- można utworzyć pusty wzór

1.1.7.2
- dodana czcionka CS_symbols
- wyswietlanie i drukowanie zmodyfikowane pod kątem czcionki CS_Symbol

1.1.7.1
- zmieniony algorytm ustalania rozmiaru "Parametrów haftu" (dodane poĄniej)
- zwiększony rozmiar guzika w oknie "Parametry haftu"

1.1.7
- poprawiony błąd "Integer overflow" pod Win XP
- zmieniony sposób wykorzystania czcionek przy rysowaniu i drukowaniu

1.1.6
- zmieniony sposób rysowania bitmap
- usunięcie znalezionych błędów
- zmienione drukowanie w "Szybkiej pomocy", żeby domyślnie rysowało krzyżyki = 4 mm

1.1.5a
- przy uruchamianiu z plikiem w linii komend wczytuje jego nazwe
- poprawione odswiezanie przy zalewaniu z Ctrl+Alt

1.1.5
- zmieniony sposób wyświetlania węzełków
- wybieranie narzedzi klawiszami 'K' i 'N'
- dodany generator raportów
- zmieniony sposób obsługi nici producentów
- dodane rysowanie ramek
- Shift zabrany z obsługi powiększenia symboli
- dodana opcja kalibracji zestawu nici
- zmodyfikowane napisy
- zmieniony sposób odświeżania listy użytych nici
- poprawione błędy

1.1.4
brak rejestrowanych zmian

O programie | Galeria | Pomoc | Poradnik | Kontakt | Pisalnia | Pobierz | Cennik | Darmowe wzory | RSS | English